2 Acres - Endana

14-unit apartment block

10 Acres - Endana

150 Acres - Kariunga

Commercial Building -  Nanyuki Town

60 Acres - Kimuri

Kalalu/Sirimon - 4.5 Acres

4 Acres - Kangaita

2 Acres - Kwa Huku

1/4 Acre Plots - Kilimo Nanyuki

1 Acre Plots - Mukima

14 Acres - Muramati

360 Acres - Mutara

1 Acre - Nkando

2 Acres Nyariginu

5000 Acres - Rumuruti

6 Acres - Siraji/Timau

13 Acres - Burguret

1/8 Acre Plots -  Sweetwaters

1 Acre - Near Likii Farm

1/8 Acre Plots -  Teachers Nanyuki

Subscribe to Our newsletter

Follow Us

Find Us

+254 741 770 767

info@upperhouse.co.ke

© 2017 Upper House Properties

Bidhaa Bora Building, Ground Floor Lumumba Street, Next to Sidian Bank Nanyuki

Submitting Form...

The server encountered an error.

Subscribed....